161. Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην τιμή της μετοχής
Συγγραφέας: Βάλβη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
162. Η επίδραση των δεδουλευμένων και του ρυθμού ανάπτυξης στην μελλοντική αποδοτικότητα
Συγγραφέας: Πουλημένου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
163. Πως οι επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών των κλάδων τροφίμων - ποτών και βιομηχανικών προϊοντων & υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Σπανοπούλου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
164. Η μεταβολή στον βαθμό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και στην ποιότητα των κερδών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Λέσσης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
165. Οικονομική κρίση και earnings management στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Μενάγιας, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
166. Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis
Συγγραφέας: Στεργίου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2013
167. The impact of IFRS adoption on the form of earnings management: the case of Greece
Συγγραφέας: Φερεντίνου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2013
168. Investment strategy: quality minus junk stocks
Συγγραφέας: Ευστρατίου, Άννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
169. Market reaction to extreme events during crisis: evidence from the bond market
Συγγραφέας: Εμμανουήλ, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 18-07-2014
170. Are monthly seasonals real? Evidence from six markets
Συγγραφέας: Michalis, Anastasios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
171. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Συγγραφέας: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
172. Corporate effective tax rates
Συγγραφέας: Τεβελέκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2014
173. Η σχέση μεταξύ εξωτερικού ελέγχου και παραποίησης των κερδών
Συγγραφέας: Δήμου, Ολυμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
174. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Συγγραφέας: Mazis, Panagiotis G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2014
175. Πως επηρεάζουν τα Conference Calls σε σχέση με συγχωνεύσεις και εξαγορές την συμπεριφορά των επενδυτών
Συγγραφέας: Αλεξανδρόπουλος, Σταύρος
Μορφή: pdf
176. Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Συγγραφέας: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
177. Στρατηγική και αποτίμηση επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Αδαμοπούλου, Χαρίκλεια
Μορφή: pdf
178. Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Συγγραφέας: Τσουμελέα, Βασιλική
Μορφή: pdf
179. Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
Συγγραφέας: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
180. Stocks’ liquidity and asset pricing
Συγγραφέας: Διαμαντοπούλου, Λυδία
Μορφή: pdf

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »