161. Η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην τιμή της μετοχής
Author: Βάλβη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 07-2014
162. Η επίδραση των δεδουλευμένων και του ρυθμού ανάπτυξης στην μελλοντική αποδοτικότητα
Author: Πουλημένου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 07-2014
163. Πως οι επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών των κλάδων τροφίμων - ποτών και βιομηχανικών προϊοντων & υπηρεσιών για την περίοδο 2005-2012
Author: Σπανοπούλου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 11-2013
164. Η μεταβολή στον βαθμό χειραγώγησης των αποτελεσμάτων και στην ποιότητα των κερδών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
Author: Λέσσης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 07-2014
165. Οικονομική κρίση και earnings management στο Χ.Α.Α.
Author: Μενάγιας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 07-2014
166. Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis
Author: Στεργίου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 11-2013
167. The impact of IFRS adoption on the form of earnings management: the case of Greece
Author: Φερεντίνου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 10-2013
168. Investment strategy: quality minus junk stocks
Author: Ευστρατίου, Άννα
Format: pdf
Date: 07-2014
169. Market reaction to extreme events during crisis: evidence from the bond market
Author: Εμμανουήλ, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 18-07-2014
170. Are monthly seasonals real? Evidence from six markets
Author: Michalis, Anastasios
Format: pdf
Date: 07-2014
171. Χειραγώγηση κερδών και αρχικές δημόσιες εγγραφές στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 2005-2012
Author: Χριστοφοράκης, Ευστράτιος - Δημήτριος
Format: pdf
Date: 07-2014
172. Corporate effective tax rates
Author: Τεβελέκης, Εμμανουήλ
Format: pdf
Date: 05-2014
173. Η σχέση μεταξύ εξωτερικού ελέγχου και παραποίησης των κερδών
Author: Δήμου, Ολυμπία
Format: pdf
Date: 07-2014
174. Content analysis of the FOMC statements - How does Central Bank wording affect financial markets & capital flows
Author: Mazis, Panagiotis G.
Format: pdf
Date: 07-2014
175. Πως επηρεάζουν τα Conference Calls σε σχέση με συγχωνεύσεις και εξαγορές την συμπεριφορά των επενδυτών
Author: Αλεξανδρόπουλος, Σταύρος
Format: pdf
176. Ποιότητα κερδών και κόστος δανεισμού των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών για την περιόδου 2006-2010
Author: Αναγνώστου, Ευαγγελία
Format: pdf
177. Στρατηγική και αποτίμηση επιχειρήσεων
Author: Αδαμοπούλου, Χαρίκλεια
Format: pdf
178. Τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Author: Τσουμελέα, Βασιλική
Format: pdf
179. Interrelationships among the PIIGS and the north European stock markets before and after the financial crisis: Cointegration and causality analysis
Author: Γιαννακόπουλος, Νικόλαος
Format: pdf
180. Stocks’ liquidity and asset pricing
Author: Διαμαντοπούλου, Λυδία
Format: pdf

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »