221. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Βουδαπέστης
Author: Τουρκολιάς, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 12-1999
222. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Γεωργίου, Αριστοτέλης
Format: pdf
Date: 1999
223. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Author: Ρέτζεκα, Μεταξία
Format: pdf
Date: 2000
224. Σύγκλιση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Author: Γαζής, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2001
225. Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Author: Μπόζος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 2002
226. Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Author: Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Format: pdf
Date: 09-2002
227. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Author: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Format: pdf
228. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Author: Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Format: pdf
Date: 09-2002
229. Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Author: Παντέρης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 2002
230. Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Author: Πανόπουλος, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 09-2002
231. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Author: Παρούσης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 09-2003
232. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα στη ρωσική οικονομία
Author: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Γ.
Format: pdf
Date: 2003
233. Επενδυτικές πρακτικές ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Σχίζας, Σωτήρης Γ.
Format: pdf
Date: 09-2004
234. Παράγοντες επιτυχίας νέων προϊόντων
Author: Αγιούμπ, Μίλτος
Format: pdf
Date: 2005
235. Η ενοποίηση της εταιρικής κουλτούρας στις συγχωνεύσεις & εξαγορές
Author: Ανδρουτσοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 2005
236. Η συσχέτιση της εταιρικής στρατηγικής & της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων
Author: Μαθιοπούλου, Δήμητρα
Format: pdf
Date: 09-2006
237. Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης της ανώτατης διοικητικής ομάδας (top management) στη συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Σπύρου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 2006
238. Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού και ο τρόπος χρήσης της από τις επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο
Author: Ρουμπής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 12-2005
239. Διαδικασία προσλήψεων - αξιολόγηση της απόδοσης - πολιτική αμοιβών στην ΞΥΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
Author: Χατζάτογλου, Βασίλης Σ.
Format: pdf
Date: 09-2000
240. Διαχείριση κινδύνων σε καθεστώς συγχωνεύσεων τραπεζών
Author: Μανδάλης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1998-2000

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »