321. Διερεύνηση του ρόλου των Μαρκών ως «Πρεσβευτές» κοινωνικής αλλαγής
Author: Σπυρογιώτης, Παναγιώτης
322. Το παρόν και το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών-ψηφιακών νομισμάτων
Author: Μάστορας, Ιωάννης
323. Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στον κλάδο των αγαθών ταχείας κατανάλωσης (FMCG): μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Coca Cola 3E
Author: Λάγιος, Βασίλειος
324. Εφαρμογή και πλεονεκτήματα του TPM σε μια γραμμή παραγωγής εργοστασίου της Nestle
Author: Τσιατσιάνης, Βασίλειος
325. Ανταγωνιστικές στρατηγικές στον κλάδο πολυτελούς παιδικής ένδυσης
Author: Πετρόπουλος, Γεώργιος
326. Μακροπροληπτική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος: σημασία και εφαρμογή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
Author: Γεωργίου, Αλέξανδρος
327. Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού με γνώμονα την επιχειρηματική αξία
Author: Δημοσχάκης, Λουλούδης
328. Διερεύνηση της χρησιμότητας της μεθόδου της εθνογραφικής παρατήρησης στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
Author: Αναγνωστάκη, Μαρία
329. Το μοντέλο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος: ως μέσο κατανόησης του τουριστικού κλάδου:χαρακτηριστικά-ιδιαιτερότητες και δεδομένα για την Ελλάδα της ύφεσης
Author: Συργιάννη, Βασιλική
330. Bank resolution tools
Author: Κατσιμίχα, Πηνελόπη
331. Μελέτη της βελτίωσης υπηρεσιών/προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της χρήσης Web Analytics
Author: Χανιωτάκης, Ιωάννης
332. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 σε εταιρεία συμβούλων ποιοτικού ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Author: Κουρής, Ευάγγελος
333. Τακτικές εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Author: Συρίγος, Στυλιανός
334. Η κρίση της Ευρωζώνης
Author: Φρέντζος, Χαρίλαος
335. Μελέτη της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ των σχέσεων στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών-Relationship Marketing
Author: Χρυσανθόπουλος, Δημήτριος
336. Διάσπαση εταιριών και συγγενείς της έννοιες: μια νομική, λογιστική και φορολογική προσέγγιση
Author: Αστήθας, Παναγιώτης
337. Κατηγοριοποίηση θυγατρικών με βάση τη μήτρα BCG και πως αυτή επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους
Author: Γεροδημητρός, Φώτης
338. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Κουρκουλή, Δήμητρα
339. Δημιουργία προγράμματος επικοινωνίας (communication plan) για τη Μ.Κ.Ο. "Η καρδιά του παιδιού"
Author: Αγγελόπουλος, Άγγελος
340. Οι καταναλωτικές συνήθειες των νέων στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας
Author: Κρασσά, Σωτηρία

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »