361. Η διερεύνηση του μοντέλου Servicescapes στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Μελέτη περίπτωσης των καταστημάτων της Wind Hellas
Author: Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
362. Μελέτη των KPIs στο χώρο του digital marketing. Case study: Apivita
Author: Κουρέτση, Χριστίνα
363. Solution selling and customer reactions. An empirical investigation into the Greek content. The case of L’Oréal
Author: Κούρτη, Δήμητρα
364. Τα αίτια της μετανάστευσης Ελλήνων SIEs με υψηλές δεξιότητες σε περιόδους οικονομικής κρίσης
Author: Κούσαντα, Βασιλική
365. Συμπεριφορά των επενδυτών στις κρίσεις των τιμών στον τομέα της ενέργειας
Author: Κεφαλά, Δέσποινα
366. Στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: μελέτη περίπτωσης Ομίλου ΟΤΕ
Author: Νέος, Στέφανος
367. Διοίκηση έργου μεταφοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υποδομών
Author: Κουτσοπάγος, Βασίλειος
368. Τρόποι εξισορρόπησης διαπραγματευτικής δύναμης
Author: Ντάλας, Κωνσταντίνος
369. Ο ρόλος του πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου και η αποτελεσματικότητά του
Author: Χριστοδούλου, Παρασκευή-Ευτυχία
370. Ο ρόλος της σχέσης marketing και πωλήσεων στην απόδοση μιας εταιρείας. Μελέτη περιπτώσεων εταιρειών στους κλάδους ύδρευσης-θέρμανσης και κλιματισμού-ψύξης
Author: Κόνδης, Νικόλαος
371. Internet of Things: εφαρμογές, μελλοντικές εξελίξεις και επιπτώσεις
Author: Καράπτης, Ηλίας
372. Διαχείριση παραπόνων και ικανοποίηση πελατών: μελέτη περίπτωσης μιας ελληνικής συστημικής τράπεζας
Author: Σαλέμ, Λουίζα
373. Μελέτη του e-λιανεμπορίου: βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις
Author: Καββαδάς, Σωκράτης
374. Internet of Things: the Smart Home
Author: Χρονοπούλου, Αναστασία
375. Η ύπαρξη του εργασιακού εκφοβισμού & τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά των εργαζομένων
Author: Τσιτεμίδου, Ελένη
376. Η ηγεσία, η εμπιστοσύνη και η οργανωσιακή δικαιοσύνη ως παράμετροι βελτίωσης της λήψης αποφάσεων: η διαμεσολαβητική επίδραση της ψυχολογικής ενδυνάμωσης
Author: Χατζούδης, Αναστάσιος
377. Μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος υπηρεσιών (servicescape) στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους της αγοράς των super market: μια θεωρητική ανάλυση και εμπειρική μελέτη στον όμιλο "Σκλαβενίτης"
Author: Πολυχρονίου, Αλέξιος
378. Πολυκριτηριακή αξιολόγηση ανάπτυξης συσκευής για τη μέτρηση του σακχαρώδη διαβήτη βασισμένο στο Internet of Things (IoT)
Author: Κατούφας, Χρήστος
379. Κοστολόγηση βάσει δυνατοτήτων (Activity Based Costing) & εφαρμογή ABC στην επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών
Author: Παναγιωτίδης, Βασίλειος
380. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης της Ευρωζώνης στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
Author: Ζανιώτης, Αθανάσιος

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »