181. Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Συγγραφέας: Τσούμας, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
182. Ενοποιημένη διαχείριση υπηρεσιών με χρήση αντικειμενοστραφών μοντέλων
Συγγραφέας: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-1999
183. Τα τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα
Συγγραφέας: Κουφουδάκης, Ιωάννης Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1998
184. Εφαρμογή του μοντέλου βιώσιμου συστήματος στον έλεγχο συστήματος και στην διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Συγγραφέας: Ροβιθάκης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
185. Ανάλυση απαιτήσεων για ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Λαγού, Ελισάβετ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
186. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Συγγραφέας: Βατρικάς, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
187. Το WEB ως γράφημα
Συγγραφέας: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
188. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Συγγραφέας: Φερεντίνος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
189. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Συγγραφέας: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
190. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Συγγραφέας: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
191. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Συγγραφέας: Καρατάσος, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
192. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Συγγραφέας: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
193. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Συγγραφέας: Ντρίτσου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
194. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Συγγραφέας: Ρούσσος, Λεωνίδας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
195. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Συγγραφέας: Paraskevaidis, Dimitris D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
196. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Συγγραφέας: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
197. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Συγγραφέας: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
198. Μεταγραφή XPath ερωτήσεων με τη χρήση όψεων
Συγγραφέας: Αραβογλιάδης, Παντελής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
199. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων : επιπτώσεις και αποτελέσματα διάχυσης στις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
Συγγραφέας: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
200. Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και συστήματα διαχείρησης ποιότητας
Συγγραφέας: Μουρίκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »