41. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
42. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
43. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
44. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
45. Έξυπνες κάρτες
Author: Μαλίμογλου, Χαράλαμπος Μ.
Format: pdf
Date: 10-2005
46. Το marketing plan της εισαγωγικής εταιρείας εσωρούχων και μαγιώ Modern Line Ε.Π.Ε.
Author: Ασημάκη, Γεωργία
Format: pdf
Date: 2003-2005
47. Desktop videoconferencing : τεχνολογία και εφαρμογές
Author: Ραπτάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 09-1996
48. Ασφάλεια πληροφοριών σε περιβάλλοντα διαφορετικής κουλτούρας
Author: Πετροπούλου, Φωτεινή Φ.
Format: pdf
Date: 01-1998
49. Θέματα τυποποίησης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης πολιτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Πολυδώρου, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-1998
50. Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών και η διοίκηση των επερχόμενων αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα
Author: Σπέντζου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 02-2000
51. Συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο
Author: Κοκκαλάκης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 02-2001
52. Ασφάλεια ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11
Author: Μαχαίρας, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 12-2001
53. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παροχή υπηρεσιών στον χώρο του τουρισμού μέσω ασύρματων συσκευών
Author: Ρίνης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
54. Κάλυψη δομικών στοιχείων λογισμικού με την επίτευξη υψηλής αξιοπιστίας
Author: Μανωλόπουλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 12-2001
55. Επιχειρηματικά πρότυπα και χρέωση υπηρεσιών παρεχόμενων μέσω της τεχνολογίας πρόσβασης ADSL
Author: Παπαγεωργίου, Αλεξάνδρα
Format: pdf
Date: 02-2003
56. Ασφάλεια σε δικτυακά περιβάλλοντα GRID
Author: Δρίτσας, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 02-2003
57. Χρήση μεθόδου μεταλλάξεων σε προγράμματα υλοποιημένα σε Java
Author: Μαστοραντωνάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 12-2002
58. Ασφάλεια σε ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕE 802.11
Author: Μαλατράς, Απόστολος
Format: pdf
Date: 02-2003
59. Σύγκριση μεθοδολογιών γα την επίτευξη αξιοπιστίας
Author: Βασιλείου, Θεώνη
Format: pdf
Date: 12-2002
60. Προεργασία και εξόρυξη γνώσης δεδομένων μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού
Author: Μητσιώνης, Απόστολος
Format: pdf
Date: 12-2002

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »