81. Ενσωμάτωση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Παναγής, Θωμάς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2001
82. Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης γνώσης
Συγγραφέας: Παπαργύρης, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
83. Αξιολόγηση τεχνολογιών σύγκλισης ετερογενών αρχιτεκτονικών πολυμεσικών δικτυακών συσκευών
Συγγραφέας: Κάβαλος, Αριστείδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2002
84. Μελέτη μετάδοσης πολυμέσων σε ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11
Συγγραφέας: Δρακόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
85. Ευφυείς κινητοί πράκτορες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Συγγραφέας: Ζαφείρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
86. Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε ομότιμα δίκτυα επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης
Συγγραφέας: Καρατζάς, Χρήστος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
87. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών στο χώρο του ''κινητού εμπορίου''
Συγγραφέας: Κουτσιούρης, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
88. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
89. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κονταράκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
90. Μέθοδοι ανίχνευσης σφαλμάτων σε προγράμματα Java με τη χρήση της μεθόδου των μεταλλάξεων
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
91. Implementing XQuery updates in a native XML DBMS
Συγγραφέας: Βαφειάδης, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
92. Αξιολόγηση μετρικών μορφολογικής απόστασης λέξεων και εφαρμογή τους στην ταύτιση ομοίων εγγραφών
Συγγραφέας: Ραπανάκης, Σταμάτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
93. Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
94. Τα πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διοίκησης (executive information systems) ως εργαλεία υποστήριξης του Marketing
Συγγραφέας: Τροχοπούλου, Μυρτώ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
95. Human computer interaction and intelligent agents
Συγγραφέας: Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
96. Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Συγγραφέας: Gulsen, Bunyamin
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
97. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης διαχείρισης πληροφορίας πάνω σε θέματα τοπολογίας
Συγγραφέας: Μωραΐτη, Αμέλια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1997
98. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Συγγραφέας: Φουκαράκη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-1998
99. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999
100. Συμπεριφορά καταναλωτή και παροχή ολοκληρωμένων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω internet
Συγγραφέας: Λάμπρου, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »