161. Οι συνέπειες της τεχνολογικής υπεροχής σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών στον ανταγωνισμό γεωπολιτικών σχηματισμών
Συγγραφέας: Καρύδα, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
162. Χρήση της UML στην ανάλυση διεπιχειρησιακών διαδικασιών : το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της GRECOTEL
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Φρατζής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
163. Η χρήση του Generalized Processor Sharing αλγορίθμου για την εξασφάλιση της ποιότητας υπηρεσίας στο CPRS μελέτη περίπτωσης
Συγγραφέας: Ζιώγας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2001
164. Αρχιτεκτονικές και επιχειρηματικά πρότυπα για δίκτυα οπτικών ινών συγκυριαρχίας πελατών
Συγγραφέας: Δερπάνης, Δημήτριος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2003
165. Διαχείριση των αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα : η επίδραση της ακριβούς πληροφόρησης στις κεντρικές αποθήκες
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Μαρίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2004
166. Σχεδίαση πολυεδρικής ταξινομίας για ένα σύστημα τουριστικών πληροφοριών
Συγγραφέας: Σωτηροπούλου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
167. Ελεύθερο λογισμικό και αξιολόγηση επενδύσεων κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
Συγγραφέας: Τσαπραλή, Ευγενία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
168. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Φράγκου, Κατερίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
169. Παροχή ποιότητας σε δικτυακές υπηρεσίες και ειδικότερα σε πολυμεσικές εφαρμογές και σε εφαρμογές πολυμετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον GNU/Linux
Συγγραφέας: Παρίσης, Γεώργιος-Άγγελος
Μορφή: pdf
170. Ο ρόλος των διαφόρων επιστημονικών αναφορών στην αναζήτηση για την κατανόηση της αποτυχίας στα πληροφοριακά συστήματα
Συγγραφέας: Παναγιώτου, Ηρακλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2005
171. Έλεγχος λογισμικού με χρήση γενετικών αλγόριθμων
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2004
172. Εφαρμογή συστημάτων επιχειρηματικής ευφυίας (Business Intelligence-BI) και ανάλυση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας
Συγγραφέας: Αντωνιάδου, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
173. Ανωνυμία σε δίκτυα αισθητήρων
Συγγραφέας: Λεπενιώτου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
174. Μελέτη κινήτρων συμμετοχής σε κοινοτικά wlan
Συγγραφέας: Δαλακούρας, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
175. Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα : ανάλυση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση κυρίαρχων τεχνολογιών, διερεύνηση επιπτώσεων
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
176. Προσέγγιση επίτευξης ευελιξίας στα συστήματα διαχείρισης ροής εργασιών μέσα από τη μάθηση προσαρμογής και διαχείρισης των εξαιρέσεων
Συγγραφέας: Αρίδας, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
177. Modeling AS-level internet topology
Συγγραφέας: Κρούσκα, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
178. Μηχανισμοί ατομικών κινήτρων σε περιβάλλον ομαδικής υπολογιστικής συνεισφοράς
Συγγραφέας: Σούκερα, Ευλαμπία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
179. Το πρόβλημα του περιοδεύοντος πωλητή : προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και μη προσεγγισιμότητα
Συγγραφέας: Τσολακίδης, Στράτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
180. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Συγγραφέας: Πετράκη, Ευαγγελία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-1999

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »