1. Ρητορική και πρόκληση: τα συναισθήματα, οι αξίες και οι στάσεις των καταναλωτών έναντι ρητορικών προκλητικών διαφημίσεων
Author: Θεοδωράκης, Ιωάννης Γ.
Date: 06-2011
2. Investigating the path through which export market orientation influences export venture performance: the role of export sales strategy and marketing capabilities
Author: Makri, Katerina N.
Date: 06-2014
3. Nation brand: exploring the concept
Author: Psimouli, Maria
Date: 09-05-2016
4. Organizational virtuousness: examining its antecedents and its consequences through the lens of social exchange theory
Author: Tsachouridi, Irene
Date: 30-06-2016
5. Crafting the extra innovation: from job crafting to innovative behavior
Author: Paraskevopoulou, Louiza, Παρασκευοπούλου, Λουίζα
Date: 2017
6. Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
Author: Τσιμόνης, Γεώργιος, Tsimonis, Georgios
Date: 21-04-2016
7. Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων Β2Β επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Μπόικου, Βασίλειος
Date: 2016
8. Balanced market orientation: conceptualization, empirical validation and impact on organizational performance in the services sector
Author: Γιαννόπουλος, Αντώνιος, Giannopoulos, Antonios
9. Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Author: Κοττίκα, Ευθυμία
Date: 15-04-2019
10. CSR and SME financial performance
Author: Μαγρίζος, Σόλων, Magrizos, Solon
Date: 26-06-2015
11. Emotions and cognition. The multiple roles of anger, surprise and awe in persuasive communication
Author: Lamprinakos, Grigorios, Λαμπρινάκος, Γρηγόριος
12. Εμπιστοσύνη και πρόθεση χρήσης των εναλλακτικών δικτύων για τραπεζικές συναλλαγές
Author: Κυρέζης, Νικόλαος
Date: 2006
13. High performance work systems for an ageing workforce
Author: Πάχος, Νικόλαος, Pahos, Nikolaos
Date: 2020
14. Η γυάλινη οροφή στο χώρο των επιχειρήσεων υπό το πρίσµα της θεσµικής θεωρίας
Author: Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
Date: 02-05-2012
15. Στρατηγική συνέργεια για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν διττή στρατηγική: η περίπτωση έντυπων και ηλεκτρονικών εφημερίδων
Author: Ψιλούτσικου, Μαρίνα
Date: 2007
16. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο προσανατολισμού στη διοίκηση πελατών στρατηγικής σημασίας (Key Account Management Orientation): κίνητρα, εφαρμογή και αποτελέσματα
Author: Τζεμπελίκος, Νεκτάριος
Date: 21-10-2011
17. Consumer responses to schema incongruent brand information in advertising: moderating factors & boundary conditions
Author: Halkias, Georgios G.
18. Η επίδραση της εμπλοκής στις περιγραφικές ιδιότητες του συνόλου εξέτασης και την επιλεκτικότητα του καταναλωτή
Author: Κωνσταντουλάκη, Κλεοπάτρα
19. Empirical determination of coupon framing and design effects: an experimental approach
Author: Παινέσης, Γρηγόριος, Painesis, Grigorios
Date: 21-12-2015
20. Reconsidering the relationship of human resource management and organizational performance
Author: Chytiri, Alexandra-Paraskevi

Pages:  12