61. Η ψυχική ανθεκτικότητα ως παράγοντας αποτελεσματικότητας των ηγετών στη νέα εποχή. Μια εμπειρική διερεύνηση
Author: Δόλογλου, Μαρία
Date: 11-07-2023
62. Leadership by metaphors and storytelling
Author: Γκαλίτσιου, Αικατερίνη, Gkalitsiou, Aikaterini
Date: 17-07-2023
63. A critical assessment of airport demand and management strategies, implications and potential for implementation
Author: Madas, Michael, Μαντάς, Μιχαήλ
Date: 2007
64. Applicants' reactions in recruitment and selection
Author: Tsoni, Evdokia, Τσώνη, Ευδοκία
Date: 03-11-2023
65. Optimisation under preferences for matchings and circulations: combinatorial and polyhedral aspects
Author: Σάμαρης, Μιχαήλ, Samaris, Michail
Date: 31-10-2023
66. Logic-based Benders decomposition for transportation and manufacturing problems
Author: Αυγερινός, Ιωάννης, Avgerinos, Ioannis
Date: 23-01-2024
67. Exploring team cohesion and conflict in entrepreneurial teams during the early venture creation process
Author: Διακαναστάση, Έλλη, Diakanastasi, Elli
Date: 28-07-2023
68. Μια διερεύνηση της παρουσίας Αριστοτελικών αρετών στον Ηθικό Εκπαιδευτικό-Ηγέτη και του αντιλαμβανόμενου αντικτύπου στην ψυχολογική ευημερία των μαθητών του
Author: Ρούσσος, Αντώνιος
Date: 29-03-2024
69. Public value: a new governance perspective within the parent ministry-agency context
Author: Τσαγδή, Γεωργία, Tsagdi, Georgia
Date: 31-03-2024

Pages:  1234