1. Τιμητικός τόμος καθηγήτριας Νάνσυ Παπαλεξανδρή: ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων
Ημερομηνία: 2020
2. Varieties of crisis and working conditions in Greece and Serbia
Συγγραφέας: Psychogios, Alexandros, Szamosi, Leslie T.
Ημερομηνία: 2020
3. Talent inflow across countries
Συγγραφέας: Farndale, Elaine, Panayotopoulou, Leda
Ημερομηνία: 2020
4. Financial participation and institutional change in Greece, France, Germany, the Netherlands, and the UK
Συγγραφέας: Bücker, Joost, Poutsma, Erik
5. Exploring the concept of HR image through line managers’ perception of HRM
Συγγραφέας: Panayotopoulou, Leda, Nikandrou, Irene
Ημερομηνία: 2020
6. Re-examining the relationship between core job characteristics and employee presenteeism in a sample of Greek public and private employees
Συγγραφέας: Ntalianis, Filotheos
7. HRM and employee performance for an ageing workforce: a qualitative study
Συγγραφέας: Galanaki, Eleanna, Pahos, Nikolaos
Ημερομηνία: 2020
8. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και αντιδράσεις υποψηφίων στην προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευδοκία, Νικολάου, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2020
9. Η κρίση ως ευκαιρία για μια νέα στρατηγική στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης
Συγγραφέας: Κτιστάκη, Σταυρούλα
Ημερομηνία: 2020
10. Ολιστικό μοντέλο προσέγγισης της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2020
11. Living and leading consciously: a road map for moving from toxic to virtuous leadership
Συγγραφέας: Singh, P., Bhandarker, Asha
Ημερομηνία: 2020
12. The captivator leader: leading greatly with ethos, pathos and logos
Συγγραφέας: Agapitou, Vasia, Bourantas, Dimitris
Ημερομηνία: 2020
13. Public service motivation, job satisfaction and organizational commitment among greek public sector employees
Συγγραφέας: Iordanoglou, Dimitra, Krompa, Anna
Ημερομηνία: 2020
14. Antecedents and consequences of silence at work: an exploratory study
Συγγραφέας: Vakola, Maria, Lazanaki, Vera
Ημερομηνία: 2020
15. Discrepancy between ideal and actual caring culture: effects on employee commitment and satisfaction
Συγγραφέας: Galanaki, Eleanna, Papagiannakis, Giorgos
Ημερομηνία: 2020
16. Leadership in the digital era: learning from the past and challenges for the future
Συγγραφέας: Prastacos, Gregory P.
Ημερομηνία: 2020
17. On societal culture and leadership in Greece
Συγγραφέας: Skouras, Thanos
Ημερομηνία: 2020
18. Perceived disinterested support and outcomes: a view through the lenses of perceived organizational support and organizational virtuousness’ perceptions
Συγγραφέας: Nikandrou, Irene, Tsachouridi, Irene
Ημερομηνία: 2020
19. Η σύγχρονη θεματική των θεωριών της ηγεσίας
Συγγραφέας: Χυτήρης, Λεωνίδας, Χυτήρη, Αλεξάνδρα
Ημερομηνία: 2020
20. Regional CSR policies and SME’s CSR actions: mind the gap: the case of the tourism SMEs in Crete
Συγγραφέας: Apospori, Eleni
Ημερομηνία: 2020

Σελίδες:  12