1. Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
2. Μεθοδολογικά προβλήματα της πολιτικής επιστήμης
Συγγραφέας: Καψαλόπουλος, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
3. Θεωρία της δημοσίου οικονομίας: νέαι οδοί εν τη δημόσια οικονομία
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
4. Η φορολογία των ανωνύμων εταιρειών: παρατηρήσεις εις την εισήγησιν περί επενεκτέων μεταρρυθμίσεων εις την φορολογίαν των καθαρών προσόδων και εις άλλους τινάς αμέσους φόρους του Υπουργείου των Οικονομικών
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924

Σελίδες:  1