1. Τρόπος και νόμος της εξελίξεως των εθνών
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
2. Συμβολή εις την κοινωνιολογικήν θεωρίαν περί της καταγωγής του σχηματισμού και της εξελίξεως της οικογενείας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
3. Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
4. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
5. Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925

Σελίδες:  1