Τίτλος   Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Περίληψη   Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει τα Τμήματα:

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών / Department of International and European Economic Studies