Τίτλος   Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περίληψη   Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα Τμήματα:

- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / Department of Business Administration
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής / Department of Accounting and Finance
Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ / Department of Marketing and Communication
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας / Department of Management Science and Technology