Τίτλος   Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Περίληψη   Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο Τμήμα στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα. Η ίδρυσή του συμπίπτει με την ίδρυση της ΑΣΟΕΕ το 1920. Σαφής διάκριση μεταξύ των Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γίνεται για πρώτη φορά το 1955. Τα δυο Τμήματα ανεξαρτητοποιούνται πλήρως το 1984. Το 1978 λειτουργεί το πρώτο Πρόγραμμα οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα. Το Τμήμα αποκτά τη σημερινή του ονομασία το 1989.

Σκοπός του Τμήματος είναι η συμβολή στην προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη των σκοπών αυτών γίνεται με την ανάπτυξη της έρευνας και με την οργάνωση των σπουδών κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης Οικονομίας και κοινωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη και ανάλυση, στις ποσοτικές μεθόδους και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες.

Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στο διεθνή επιστημονικό κλάδο και με κριτήριο το συνολικό έργο -ερευνητικό και διδακτικό- των μελών ΔΕΠ, αποτελεί το κορυφαίο Τμήμα της χώρας στον τομέα της Οικονομικής Επιστήμης. Το Τμήμα είναι, επίσης, πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών μεταξύ των Τμημάτων της κατηγορίας του. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά κέντρα και σε οργανισμούς της χώρας, στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις επιχειρήσεις, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση. Επίσης έχουν έξοχες προοπτικές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάλυση, στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συναφείς κλάδους εξειδίκευσης.

URL: http://www.econ.aueb.gr

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Μεταπτυχιακές Εργασίες / Postgraduate dissertations
Διδακτορικές διατριβές / PhD Theses
Ερευνητικά δοκίμια / Working papers
Εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων / Project reports
Εκπαιδευτικό υλικό / Teaching material
Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια / Conference papers
Άρθρα σε Περιοδικά / Journal articles
Βιβλία και Συλλογικοί τόμοι / Books & Collective volumes