ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Business plan: Fuel-it
Εναλλακτικός τίτλος :Επιχειρηματικό σχέδιο: Fuel-it
Δημιουργός :Στρίγκος, Αλέξανδρος
Strigkos, Alexandros
Συντελεστής :Salavou, Helen (Επιβλέπων καθηγητής)
Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής)
Deligianni, Ioanna (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :34p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10169
Περίληψη :Η διπλωματική εργασία αφορά την εκπόνηση ενός Business Plan το οποίο αφορά τη δημιουργία μιας Startup εταιρίας, η οποία θα παρέχει υπηρεσίες ανατροφοδότησης καυσίμων κατα παραγγελία σε μηχανήματα εργοταξίου.
The thesis, regards the deployment of a Business Plan which regards the establishment of a Startup venture that is going to provide re-fueling services on demand for vehicles and machinery of construction sites.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικό σχέδιο
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Καύσιμα
Business plan
Startup
Fuels
Διαθέσιμο από :2023-03-10 11:50:21
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-10 11:50:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Strigkos_2023.pdf

Τύπος: application/pdf