ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Explore the correlation between tweets and stock price movement
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ των tweets και της κίνησης μιας μετοχής
Δημιουργός :Πέτρου, Άρης
Petrou, Aris
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Ntzoufras, Ioannis (Εξεταστής)
Chatziantoniou, Damianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10264
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν τεράστιο ρόλο στις ανθρώπινες ζωές. Ο αντίκτυπός τους στο μάρκετινγκ ή την πολιτική έχει παρακινήσει μεγάλες εταιρείες και διάσημους επιχειρηματίες να αλλάξουν επιχειρηματικές στρατηγικές, να δημιουργήσουν νέα τμήματα στους οργανισμούς τους, να επανεξετάσουν τις φιλοσοφίες της εταιρείας τους και να προσπαθούν πάντα να «πιάνουν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όποτε είναι δυνατόν. Τι γίνεται όμως με το χρηματιστήριο;Η Wall Street ήταν πάντα ένα πεδίο ελεγχόμενο από hedge funds και πλούσιους επιχειρηματίες. Η χειραγώγηση με πολλούς τρόπους, όπως το βραχυκύκλωμα μιας μετοχής, είναι συνηθισμένη για τους περισσότερους από αυτούς και είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Υπήρχαν πολλές διαδικτυακές ομάδες και φόρουμ όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συζητήσουν για το χρηματιστήριο, αλλά μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, το χρηματιστήριο δεν άλλαξε ποτέ τόσο πολύ ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μικρών επενδυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Ιανουάριο του 2021, μια ομάδα επενδυτών ανακάλυψε ότι πολλά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου βραχυκυκλώνουν σε μεγάλο βαθμό τη μετοχή της εταιρείας GameStop και κάλεσε τους χιλιάδες ανθρώπους που διαβάζουν αυτό το ιστολόγιο να αγοράσουν τη μετοχή και να σταματήσουν το shorting. Η αγορά μιας μετοχής με πολύ βραχυκύκλωμα σημαίνει ότι εάν η τιμή αυξηθεί, τότε τα hedge funds θα χάσουν χρήματα και η εταιρεία θα σωθεί. Η είδηση αυτής της κλήσης μέσω του Reddit, είχε διαδοθεί σε όλο τον κόσμο μέσω Twitter και Facebook και καθημερινά, ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν ενδιαφερθεί ποτέ πριν για το χρηματιστήριο, αγόραζαν μετοχές του GameStop και κατάφερναν να αυξήσουν την τιμή της μετοχής κατά 1625% σε ένα μόνο μήνας. Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις shorting των hedge funds είχαν κλείσει και η Melvin Capital, το hedge fund που στόχευαν οι χρήστες του Reddit, έχασε δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις ένα μήνα.Μικροί επενδυτές που οργανώθηκαν από μια μικρή ομάδα ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέτυχαν μεγάλη νίκη έναντι των hedge funds όχι μόνο με τη μετοχή GameStop, αλλά και με την AMC, τη Nokia και τη BlackBerry. Θα χρειαστεί χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε εάν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη δομή της αγοράς λόγω των επιπτώσεων στην επενδυτική προσέγγιση από άτομα που ακολουθούν τις τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά με ποιους τρόπους μπορούν οι τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάσουν την τιμή μιας μετοχής; Ο αριθμός των θετικών tweets πρέπει να υπερβαίνει έναν συγκεκριμένο αριθμό ή όχι;Σε αυτήν την αναφορά, θα εξεταστεί μια σχέση μεταξύ των αναφορών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τιμής της μετοχής, εμπνευσμένη από τη σύντομη συμπίεση του GameStop και τη θεωρία ότι η δύναμη των πολλών μικρών παικτών είναι σε θέση να νικήσει τα μεγάλα hedge funds. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση χρονοσειρών για τη μετοχή GameStop (GME), προκειμένου να μελετηθεί η απόδοση της τιμής της μετοχής με πιο παραδοσιακό τρόπο και στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ανάλυση συναισθήματος χρησιμοποιώντας tweets για τη μελέτη αυτής της σχέσης.
The last few years social media play a huge part on human lives. Their impact on marketing or politics has motivated large companies and famous entrepreneurs to change business strategies, create new departments inside their organizations, reconsider their company philosophies and always try to “catch” social media vibes whenever possible. But what about stock market??Wall Street was always a field controlled by hedge funds and rich businessmen. Manipulation with many ways like shorting a stock is business as usual for most of them and is also an easy way to increase their profit. There were many online groups and forums where people can discuss about stock market but until January 2021, stock market has never changed that much as a result of activities by small investors in social media. In January 2021, a group of investors found out that several hedge funds were heavily shorting the stock of the company GameStop and made a call to the thousands of people reading this blog to buy the stock and stop the shorting. Buying a stock heavily shorted means that if the price increases, then the hedge funds will lose money and the company will be saved. The news of that call via Reddit, had been spread all over world via Twitter and Facebook and every day, even people who had never been interested to the stock market before, bought GameStop shares and managed to increase the stock price 1625% in a single month. As a result, hedge funds’ shorting positions had been closed and Melvin Capital, the hedge fund targeted by Reddit users, lost billions of dollars in just a month.Small investors organized by a small group of people in social media, achieved a big win over hedge funds not only with GameStop stock, but also with AMC, Nokia, and BlackBerry. It will take a matter of time to realize if there will be any major changes in the market structure due to the effects in the investing approach by people following trends in social media. But in what ways can social media trends affect the price of a stock? The number of positive tweets has to exceed a specific number or not?On this report, a relationship between the social media references and the stock price will be examined, inspired by the GameStop short squeeze and the theory that the power of the many small players is able to beat the big hedge funds. At first, a time series analysis on GameStop stock (GME) has been performed, in order to study the stock price performance in a more traditional way and then a sentiment analysis using tweets is presented to study that relationship.
Λέξη κλειδί :Συναίσθημα
Μετοχή
Ομαδοποίηση
Twitter
Sentiment
GameStop
Stock
Classification
Διαθέσιμο από :2023-03-27 21:32:53
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-27 21:32:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Petrou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf