ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Econometrics: little things you should know about
Δημιουργός :Papadopoulos, Alecos
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Μέλος ερευνητικής ομάδας)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :352p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10271
Βιβλιογραφική Σημείωση :Papadopoulos A. (2023). Econometrics: Little things you should know about. Latexscript.
Περίληψη :Shots in little dark corners of econometrics, wearing night vision goggles.
Λέξη κλειδί :Econometrics
Mathematical statistics
Probability theory
Asymptotic theory
Διαθέσιμο από :2023-03-19 20:04:34
Ημερομηνία έκδοσης :2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-03-19 20:04:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Econometrics Little Things 1.0 2023-03.pdf

Τύπος: application/pdf