ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data marketplaces
Εναλλακτικός τίτλος :Αγορές δεδομένων
Δημιουργός :Σεργουλοπούλου, Μαρία
Sergoulopoulou, Maria
Συντελεστής :Chatziantoniou, Damianos (Επιβλέπων καθηγητής)
Karlis, Dimitrios (Εξεταστής)
Louridas, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10566
Περίληψη :Η αύξηση των Big Data έδωσε την απαραίτητη ώθηση για την υιοθέτηση νέων οικονομικών στρατηγικών καθώς και την εμπορευματοποίηση των δεδομένων. Οι αγορές δεδομένων προσφέρουν επίλυση προβλημάτων στην πρόσβαση των δεδομένων, στη διαχείριση τους αλλά και στη δημιουργίας εσόδων από την εκμετάλλευση τους. Η σημερινή αυξημένη ζήτηση δεδομένων για επαγγελματική και ατομική χρήση έχει φέρει την ανάγκη για τη δημιουργία αγορών δεδομένων. Η εργασία αυτή αναλύει τα πάντα γύρω από την γέννηση των Data Marketplaces και τη φύση τους.
The rise of Big Data has provided the impetus necessary for the adoption of new economic strategies, commercialization of data among them. Data Marketplaces offer a solution to problems of data access, data management and data monetization. Todays’ elevated demand of data for business and individual use has brought the need for the creation of data marketplaces. This paper analyses everything around the emergence of Data Marketplaces and their nature.
Λέξη κλειδί :Αγορές δεδομένων
Εμπορευματοποίηση δεδομένων
Λίμνη δεδομένων
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Οικοσυστήματα δεδομένων
Data marketplace
Data monetization
Data lake
Internet of Things (IoT)
Data ecosystems
Διαθέσιμο από :2023-05-30 12:49:34
Ημερομηνία έκδοσης :28-09-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-05-30 12:49:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sergoulopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf