ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βιωσιμότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων εστίασης franchise υπό τη παρούσα οικονομική συγκυρία
Εναλλακτικός τίτλος :Viability and development of franchise restaurants chains in the current economic environment
Δημιουργός :Ζάχου, Τζένη
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10583
Περίληψη :Στην Ελλάδα ο κλάδος της εστίασης αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα τομέα που αποφέρει ετησίως αρκετά έσοδα στο κράτος. Ωστόσο, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εστίασης (μικρών και μεγάλων) καθώς και η μετέπειτα ανάπτυξή τους κρίνεται αναγκαία ώστε να διατηρηθεί ο κλάδος σε υψηλά επίπεδα επιβίωσης. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται αρχικά η στρατηγική που πρέπει να λαμβάνεται από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που πρέπει να μελετώνται για τη βιωσιμότητα και τέλος εξετάζεται εάν η στρατηγική ανάπτυξης μέσω Franchise (δικαιόχρησης) αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο ώστε να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης επισιτισμού. Θα εξεταστεί τόσο από την πλευρά του Franchisee (δικαιοπάροχος) κατά πόσο συμφέρουσα είναι η επιλογή ανάπτυξης σε ένα τέτοιο επιχειρηματικό αλλά και από την πλευρά του Franchisor (δικαιοδόχος) η επιλογή ανάπτυξης μέσω συστήματος δικαιόχρησης. Ο θεσμός του Franchise έχει αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια , ειδικότερα στον κλάδο της εστίασης αλλά και σε κλάδους όπως η λιανική και το εμπόριο. Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει προβλήματα στην εφαρμογή του ειδικότερα όσον αφορά τις σχέσεις των δύο μερών (Franchisor-Franchisee), αποτελεί ένα δομημένο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης. Για την ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων και οικονομικών μεγεθών θα μελετηθεί και αναλυθεί η Αμερικανική εταιρεία casual dining T.G.I Friday’s με παρουσία 25 ετών στην Eλλάδα ως master Franchisee. Στα πλαίσια άντλησης πληροφοριών πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
n Greece, the restaurant industry is undoubtedly a sector that annually generates considerable revenue for the country. this study presents, the strategy that should be taken by the companies in the sector is first presented, qualitative and quantitative data that should be studied for sustainability and finally it is examined whether the development strategy through Franchise is the most effective method to ensure sustainability and the development of a food business. It will be considered both from the side of the Franchisee and the Franchisor
Λέξη κλειδί :Στρατηγική
Δικαιόχρηση
Δικαιοπάροχος
Κλάδος εστίασης
Strategy
Franchise
Franchisor
Restaurants
Διαθέσιμο από :2023-06-08 18:13:27
Ημερομηνία έκδοσης :01-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-06-08 18:13:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zachou_2023.pdf

Τύπος: application/pdf