ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :A novel privacy preserving cryptographic application for proximity testing of mobile devices
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάπτυξη νέας κρυπτογραφικής εφαρμογής για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας σε δοκιμές εγγύτητας κινητών συσκευών
Δημιουργός :Somos, Ioannis
Σομός, Ιωάννης
Συντελεστής :Stergiopoulos, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Douskas, Theodoros (Εξεταστής)
Gritzalis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :21p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11345
Περίληψη :Τɑ Private Proximity Testing (PPT) πρωτόκολλɑ επɩτρέποʊν στοʊς ꭓρήστες τοʊς νɑ ɑντɑλλάξοʊν πληροɸορίες τοποθεσίɑς με ɩδɩωτɩκό τρόπο. Έꭓοʊν ήδη προτɑθεί πολλɑπλά PPT πρωτόκολλɑ, ɑλλά οɩ proof of concept εɸɑρμοɣές τοʊς δεν είνɑɩ σʊνήθως δημόσɩɑ δɩɑθέσɩμες. Η πɑρούσɑ δɩπλωμɑτɩκή ερɣɑσίɑ ʊλοποɩεί κɑɩ ɑξɩολοɣεί μίɑ νέɑ PPT ꞵɩꞵλɩοθήκη κɑɩ εɸɑρμοɣή ɑνοɩꭓτού κώδɩκɑ, ποʊ μπορεί νɑ ʊπηρετήσεɩ ως το θεμέλɩο περɑɩτέρω εξελίξεων στον τομέɑ.
Private Proximity Testing (PPT) protocols allow their users to exchange location information in a private manner. Numerous PPT protocols have been proposed, but their proof of concept applications are generally not available to the public. This thesis implements and evaluates a new open source PPT library and mobile application, which can serve as a building block for further development.
Λέξη κλειδί :Κινητές συσκευές
Εφαρμογή
Εγγύτητα
Τοποθεσία
Ιδιωτικότητα
Mobile devices
Application
Proximity
Location
Privacy
Διαθέσιμο από :2024-04-13 13:20:13
Ημερομηνία έκδοσης :29-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-13 13:20:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Somos_2024.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Somos_2024.zip

Τύπος: application/pdf