ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεθοδολογικά προβλήματα της πολιτικής επιστήμης
Δημιουργός :Καψαλόπουλος, Απόστολος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 427-439
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 71

Τύπος: application/pdf