ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της δημοσίου οικονομίας: νέαι οδοί εν τη δημόσια οικονομία
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 441-468
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 72

Τύπος: application/pdf