ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Δημιουργός :Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 61-73
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 78

Τύπος: application/pdf