ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της σημασίας του ξύλου εν τη κοινωνική οικονομία
Δημιουργός :Σκλαβούνος, Κωνσταντίνος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 385-395
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 88

Τύπος: application/pdf