ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το αυστριακόν νόμισμα
Δημιουργός :Σπουργίτης, Αναστάσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 173-184
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: Kalitsounakis_96.pdf

Τύπος: application/pdf