ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελευθέρα πόλις Danzig και το πολίτευμα αυτής
Δημιουργός :Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 185-195
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: Kalitsounakis_97.pdf

Τύπος: application/pdf