ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Μακεδονοσλαβική αγροτική κοινότης και η Πατριαρχική γεωργική οικογένεια εις την περιφέρειαν Μοναστηρίου
Δημιουργός :Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 227-314
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalitsounakis_100.pdf

Τύπος: application/pdf