ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνικές ασφάλειες και φθηνά υγιεινά σπίτια
Δημιουργός :Σαράτσης, Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-22
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 154

Τύπος: application/pdf