ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η γεωργική κρίσις ιδία εν Ελλάδι
Δημιουργός :Ευελπίδης, Χρύσος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 145-204
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 158

Τύπος: application/pdf