ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι κοινωνικαί ασφαλίσεις το Κράτος και η Γεωργία
Δημιουργός :Αλιβιζάτος, Μπάμπης Βασ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 161-194
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1932
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 167

Τύπος: application/pdf