ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική του Κόμητος Καβούρ
Δημιουργός :Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 203-233
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1932
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 169

Τύπος: application/pdf