ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το εθνικόν εισόδημα της Ελλάδος
Δημιουργός :Δερτιλής, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 351-378
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1932
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 176

Τύπος: application/pdf