ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα της αγροτικής πίστεως από Βαλκανικής απόψεως
Δημιουργός :Αλιβιζάτος, Μπάμπης Βασ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 160-331
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1934
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 194

Τύπος: application/pdf