ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ελληνικόν ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον κατά το πρώτον ήμισυ του 19ου αιώνος
Δημιουργός :Βάλληνδας, Πέτρος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 39-76
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 200

Τύπος: application/pdf