ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παρατηρήσεις επί της χρήσεως του συντελεστού συσχετίσεως
Δημιουργός :Αθανασιάδης, Κ.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 29-38
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 211

Τύπος: application/pdf