ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οικονομική πολιτική και ο πλούτος του Αλή πασά των Ιωαννίνων
Δημιουργός :Πατσέλης, Νικόλαος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 115-147
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 215

Τύπος: application/pdf