ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η οικονομικο-γεωγραφική μεταμόρφωσις της Ρωσσίας
Δημιουργός :Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-76
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 220

Τύπος: application/pdf