ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ατομιστική και οργανική αντίληψις της Κοινωνικής Οικονομίας
Δημιουργός :Χασαπόπουλος, Ιωάννης Χ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 140-216
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 225

Τύπος: application/pdf