ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το διάγραμμα Gantt: εισαγωγή κεφάλαια Α΄-Στ΄
Δημιουργός :Clark, Wallace
Χαριτάκης, Θεμ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 217-300
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 226

Τύπος: application/pdf