ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το διάγραμμα Gantt: κεφάλαια Ζ΄-Ι΄
Δημιουργός :Clark, Wallace
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 307-372
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1937
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 228

Τύπος: application/pdf