ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημιουργία του κεφαλαίου κριτική της περί αποταμιεύσεως θεωρίας
Δημιουργός :Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 69-87
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 232

Τύπος: application/pdf