ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το επιχειρηματικόν και συγκυριακόν κέρδος
Δημιουργός :Diehl, Κάρολος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 88-104
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 233

Τύπος: application/pdf