ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το δικαίωμα εις σύνταξιν ανικανότητος εκ του δημοσίου ταμείου
Δημιουργός :Δομαζάκις, Μ.Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 129-153
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 235

Τύπος: application/pdf