ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος εν Ελλάδι
Δημιουργός :Κούβελης, Σπύρος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 240-256
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1938
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 239

Τύπος: application/pdf