ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Max Sering (1857-1939)
Δημιουργός :Dietze, Κωνσταντίνος von
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 101-102
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1940
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 255

Τύπος: application/pdf