ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική των μισθών
Δημιουργός :Κούσης, Δημοσθένης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 84-93
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1946
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 288

Τύπος: application/pdf