ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καπιταλισμός- Σοσιαλισμός
Δημιουργός :Κεπαπτσόγλου, Χαρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 165-172
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1947
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 302

Τύπος: application/pdf